Administratie of Boekhouding

Tegen eventueel vaste maandelijkse tarieven verzorgen wij onder andere de volgende diensten:

• Inrichten van administraties
• Verzorgen van financiële administratie
• Tussentijdse rapportages en analyses, per maand, kwartaal of halfjaar
• Samenstellen jaarrekening
• Exploitatieprognose opstellen / budgetbewaking
• Salarisadministratie
• Aanvraag Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)
• Aangifte Omzetbelasting
• Aangifte Loonbelasting
• Aangifte Inkomstenbelasting
• Aangifte venootschapsbelasting
• Financierings- en investeringsvraagstukken
• Startersbegeleiding
• Bedrijfsadviezen, inclusief de mogelijkheden tot het koppelen van uw webwinkel aan uw administratie