Aangifte Inkomstenbelasting 2013

Voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013, dienen wij te beschikken over onderstaande gegevens:

– Het aangiftebiljet(ten)
– Kopie geldig identiteitsbewijs (evt. ook van partner)
– Kopie jaaropgaaf/opgaven van 2013, eventueel ook van partner*
– Rente + saldo hypothecaire lening van de woning (indien een nieuwe aankoop dan graag ook de nota van de notaris)*
– WOZ-waarde van de woning* met peildatum 1-1-2012 (zie aanslag OZB van de gemeente, welke betaald is in 2013)
– Overige buitengewone lasten*. Dus ziektekosten die niet werden vergoed door de ziektekostenverzekering
– Saldi van alle bancaire rekeningen per 01-01-’13
– Overzicht van giften en kerkelijke bijdrage*
– Betaalde lijfrentepremies*
– Voorlopige aanslagen/teruggaven inkomstenbelasting
– Voorlopige aanslagen/teruggaven zorgtoeslag
– Aantal kinderen + geboortedatum en voorletter van jongste kind*
– Overige inkomsten of uitgaven waarover u twijfelt of vermoed dat ze dienen te worden aangegeven
– Overige wijzigingen welke van belang zijn

Van ondernemers vragen wij nog de aanvullende stukken:
– Betaalde premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
– Voorlopige aanslag zorgverzekeringswet