Aangifte Inkomstenbelasting 2013

Voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013, dienen wij te beschikken over onderstaande gegevens:

- Het aangiftebiljet(ten)
- Kopie geldig identiteitsbewijs (evt. ook van partner)
- Kopie jaaropgaaf/opgaven van 2013, eventueel ook van partner*
- Rente + saldo hypothecaire lening van de woning (indien een nieuwe aankoop dan graag ook de nota van de notaris)*
- WOZ-waarde van de woning* met peildatum 1-1-2012 (zie aanslag OZB van de gemeente, welke betaald is in 2013)
- Overige buitengewone lasten*. Dus ziektekosten die niet werden vergoed door de ziektekostenverzekering
- Saldi van alle bancaire rekeningen per 01-01-’13
- Overzicht van giften en kerkelijke bijdrage*
- Betaalde lijfrentepremies*
- Voorlopige aanslagen/teruggaven inkomstenbelasting
- Voorlopige aanslagen/teruggaven zorgtoeslag
- Aantal kinderen + geboortedatum en voorletter van jongste kind*
- Overige inkomsten of uitgaven waarover u twijfelt of vermoed dat ze dienen te worden aangegeven
- Overige wijzigingen welke van belang zijn

Van ondernemers vragen wij nog de aanvullende stukken:
- Betaalde premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Voorlopige aanslag zorgverzekeringswet